VA-kluster Mälardalen

Ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer

VA-kluster Mälardalen är ett samarbete för forskning och utbildning inom vatten- och avloppsområdet. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. VA-kluster Mälardalen bildades 2010 och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor och universitet. Klustret får finansiellt stöd från Svenskt Vatten Utveckling och från VA-organisationer i Mälardalsregionen. 

Senaste nytt

  • Sex kvinnor tittar på ett bord med rosa postit-lappar.

    Vintermöte med sikte på framtiden

    Den 31 januari träffades drygt 40 personer hos Mälardalens universitet, MDU, i Västerås för vinterns höjdpunkt – VA-kluster Mälardalens vintermöte.

Medlemmar

IVL
RISE
IVL
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall
RISE
Stockholm vatten och avfall
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall
RISE
Lunds Universitet
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall
Stockholm vatten och avfall
RISE
Lunds Universitet
Stockholm vatten och avfall