Till vänster en dörröppning där man ser suddiga människor sittande längre bort, till höger en skylt med texten "Välkomna, VA-kluster Mälardalen"

Kalendarium

Här hittar du intressanta event inom VA-området. De flesta är anordnade av VA-kluster Mälardalen, men några arrangeras av andra organisationer.
Har du tips på event vi kan publicera här? Hör av dig VA-kluster Mälardalens kommunikatör Ragnhild Berglund.