En kvinna står vid en poster och berättar för några sittande personer.

Utbildning för framtiden

Klustrets deltagare arbetar för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Ett mål är att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

Grundutbildning

Klustrets lärosäten erbjuder grundutbildning och utbildning av både civilingenjörer och mastersstudenter med spetskompetens inom VA. Med klustret som bas får studenterna både en mer verklighetsnära och forskningsnära utbildning samt även i högre utsträckning studiebesök och examensarbeten hos deltagande VA-organisationer. Klustrets målsättning är att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt område för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om klustrets lärosäten på sidan Medlemmar.

Examensarbeten

Examensarbeten är ett bra sätt att knyta högskolornas forskning till verksamheten vid de kommunala VA-bolagen. Vid lärosätena i Mälardalsklustret utförs årligen cirka 20 examensarbeten som berör i princip alla områden inom VA-sektorn, ofta i samarbete med reningsverken i klustret. Några exempel är framtidens VA-system, kväve- och fosforrening, biogas, reglerteknik med tillämpning mot avloppsvattenrening, miljösystemanalys och VA och sanitet i låginkomstländer.

Aktuella önskemål om examensarbeten

Just nu finns inga önskemål noterade. Listan uppdateras så snart något kommer in.

Forskarutbildning

Inom forskarutbildningen bidrar klustret med kurser, framför allt genom vattenforskarskolan AquaClim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen för såväl doktorander som yrkesverksamma. Den drivs gemensamt av de fyra VA-klustren i Sverige.

Utbildning för yrkesverksamma

Vattenforskarskolan AquaClim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som drivs gemensamt av de fyra VA-klustren i Sverige, erbjuder kurser för yrkesverksamma och doktorander.

Som yrkesverksam har du även möjlighet att ta del av Svenskt Vattens kurser. VA-kluster Mälardalen är delaktigt i framför allt två av dem: Processreglering i avloppsreningsverk och Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk.