Personer sitter i grupper vid flera småbord och diskuterar

Vår verksamhet

VA-kluster Mälardalen är en viktig mötesplats för VA-organisationer, forskningsinstitut och lärosäten som tillsammans utför forskning inom VA-området. Medlemmarna möts regelbundet för att utbyta erfarenheter och kunskap, utveckla projektidéer och diskutera framtidens miljö- och VA-utmaningar.

Forskning och utbildning för hållbara avloppssystem

VA-kluster Mälardalen bedriver forskning utifrån frågeställningar kopplade till de anslutna VA-organisationers dagliga arbete. Målsättningen är att bidra till en effektivisering av avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn till energi- och resursutnyttjande. Klustret skapar möjligheter för samverkan med många aktörer inom VA-sektorn och att effektivt sprida forskningens resultat.

Många av VA-organisationerna jobbar kontinuerligt med att utveckla innovativa och smarta lösningar. I det arbetet behövs samarbete med forskare och andra organisationer med liknande verksamhet. Engagemang och intresse från klustrets VA-organisationer är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Klustrets roll som koordinator för nätverket är central för att upprätthålla aktivitetsnivån.

Klustrets deltagare arbetar för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Här är målsättningen att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.