Artikeln publicerades 15 februari 2024

Sex kvinnor tittar på ett bord med rosa postit-lappar.

Under Vintermötet hölls en workshop inför nästa programperiod, då idéer om kommande högskoleprogramsprojekt bollades.

Vintermöte med sikte på framtiden

Den 31 januari träffades drygt 40 personer hos Mälardalens universitet, MDU, i Västerås för vinterns höjdpunkt – VA-kluster Mälardalens vintermöte.

Dagen inleddes med studiebesök i tre av MDU:s labb. Deltagarna fick se deras HTC-anläggning, utrustning för avancerade analysmetoder samt det nya labbet som ska användas för vertikalodling.

MDU har beviljats medel för ett stort, tvärvetenskapligt och gränsöverskridande projekt om matproduktion i vertikalodlingssystem, vilket professor Monica Odlare berättade mer om i en inspirerande introduktionsföreläsning.

Stark representation av doktorander

Förmiddagen var fullspäckad av presentationer. Värdkommunerna berättade om sin verksamhet och två presentationer hölls på temat Från idé till implementering. Lunchen kombinerades med postermingel.

– Det var särskilt kul att se så stark representation från MDU:s doktorander, kommenterar VA-klustrets sekreterare Hanna Molin.

Under hösten beviljade VA-kluster Mälardalen medel till fyra strategiska satsningar Länk till annan webbplats.. Projekten har delvis startat och projektledarna fick tillfälle att kort berätta om dem.

Workshop inför nästa programperiod

Stora delar av eftermiddagen ägnades åt en workshop. Inför arbetet med ansökan för programperioden 2025-2028 behöver så kallade HP-projekt (högskoleprogramsprojekt) tas fram. För att ge input till lärosätena som ska driva dessa projekt, hölls en workshop för att identifiera vad som behöver göras ur ett systemperspektiv. Syftet är att uppnå en förändring inom följande områden:

  • Omställning till resursverk och klara framtida krav
  • Minska mikroföroreningar i miljö
  • Klimatneutrala avloppssystem

Planeringskommittén för Vintermötet bestod av Sebastian Schwede (MDU), Anna Norström (RISE), Lotta Magnergård (Mälarenergi), Erika Ledung (EEM) och Christer Rydén (Örebro).

– Tack till alla deltagare och ett särskilt tack till planeringskommittén, säger Hanna Molin.