Artikeln publicerades 25 september 2023

vattenfors i rörelse

Vatten utan gränser är temat för klusterkonferensen 2024

Svenskt Vattens fyra forskningskluster bjuder in till forsknings- och innovationskonferens i Uppsala den 6–7 februari 2024 med temat Vatten utan gränser.

Vatten flödar fritt över gränser. Det rättar sig inte in i ledet eller flyter ned i stuprör. Därför bjuder Svenskt Vattens fyra forskningskluster gemensamt in till en forsknings- och innovationskonferens i Uppsala för att presentera och diskutera forskning och dess tillämpningar på temat Vatten utan gränser. Syftet med konferensen är att hitta de gemensamma nämnarna och luckorna mellan våra traditionella forskningsområden inom VA och diskutera hur vi binder samman dem.

På konferensen presenterar vi forskning under teman relevanta för flera områden, exempelvis återanvändning av vatten, nya föroreningar och digitalisering över gränser. Dessutom håller vi workshops på breda teman som ger tillfällen att diskutera och utveckla olika frågor i både mindre och större grupper.

Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress den 6–7 februari 2024!

Läs mer i vårt kalendarium.
Där hittar du också länk till konferensens webbsida där du kan anmäla dig.