6–7 februari 2024

Ordet FEBRUARY skrivet med blickor från spelet Alfapet eller Scrabble

Klusterkonferens

6-7 februari 2024, Uppsala Konsert och Kongress.

Save the date! Svenskt Vattens fyra forskningskluster bjuder in till forsknings- och innovationskonferens med temat Vatten utan gränser.

Vatten flödar fritt över gränser. Det rättar sig inte in i ledet eller flyter ned i stuprör. Därför bjuder Svenskt Vattens fyra forskningskluster gemensamt in till en forsknings- och innovationskonferens i Uppsala för att presentera och diskutera forskning och dess tillämpningar på temat Vatten utan gränser. Syftet är att hitta de gemensamma nämnarna och luckorna mellan våra traditionella forskningsområden inom VA och diskutera hur vi binder samman dem.

På konferensen presenteras forskning under teman relevanta för flera områden, exempelvis återanvändning av vatten, nya föroreningar och digitalisering över gränser. Dessutom blir det workshoppar som ger tillfällen att diskutera frågor i både mindre och större grupper.

Anmälan till konferensen öppnar i oktober.