28–29 augusti 2024

En kvinna står intill en skärm som visar  en bild ur ett powerpointpresentation, 6-7 åskare med ryggen mot kameran sysn i frögrunden.

Internat 2024

28-29 augusti

Save the date!
VA-kluster Mälardalens årliga internat 2024 blir 28-29 augusti.
Plats och program är ännu inte klara, mer information kommer senare.

Internatet är för klustrets medlemmar. Information om anmälan skickas separat.