Artikeln publicerades 29 januari 2024

Visionsbild av avloppsreningsverk med grönska, vägar och vatten omkring.

Avloppsvattenreningen i Margretelunds reningsverk kommer att ligga under mark. Slambyggnaden där pyrolysen sker ligger närmast vattnet, som denna visionsbild från Roslagsvatten visar.

Roslagsvatten bygger Sveriges första reningsverk med pyrolys

I Österåkers kommun byggs Sveriges första reningsverk med pyrolys. Slutprodukten blir biokol som kan spridas på åkermark i stället för slam. Fördelarna är många: bättre jordförbättring, mindre växthusgaser, mindre lukt och minskade transportkostnader.

När Roslagsvatten bygger ett nytt reningsverk i Margretelund i Åkersberga satsar de på pyrolys, som innebär upphettning till hög temperatur i syrefri miljö. Avloppsvattnet renas först i en membranbioreaktor (MBR). Det avvattnade slammet går sedan till ett slutet system där det både torkas och genomgår pyrolys. Alla avgaser renas innan de släpps ut genom skorstenen.

– Vi är först med detta i fullskala i Sverige, hittills finns bara en pilotanläggning i Skåne. Tack vare att vi bygger ett helt nytt reningsverk kunde vi tänka fritt och välja pyrolys i stället för rötkammare, säger Aleksandra Lazic, projektledare och utvecklingsingenjör på Roslagsvatten som har lett processen att hitta rätt slambehandlingsmetod för det nya reningsverket.

Slutprodukten blir biokol

Genom pyrolysen skapas biokol som är klart att sprida på åkermark. Den aspekten är viktig för Margretelunds reningsverk, som är Revaq-certifierat.

– Biokol är framtiden, en mycket ren produkt. Det är fritt från PFAS, mikroplast och läkemedelsrester, delvis även tungmetaller. Fosfor och andra näringsämnen blir tillgängliga längre tid i marken, dessutom förbättrar biokolet markstrukturen och bidrar till att regnvattnet stannar kvar.

Tack vare att slammet inte behöver hygieniseras på en slamplatta i flera månader minskar utsläppen av metan och andra klimatgaser. Dessutom räknas biokolet som en kolsänka.

– Genom allt detta minskar vi vårt klimatavtryck betydligt. Och vi kan uppfylla vår slamvision och våra krav på klimat- och miljövänlig resursanvändning, säger Aleksandra Lazic.

”Nästan för bra för att vara sant!”

Ytterligare en fördel är att endast tio procent av volymen återstår när slammet har omvandlats till biokol. Det ger minskade kostnader för transporter till åkrarna.

Verket byggs i stadsdelen Margretelund, ett tättbebyggt område, därför är lukten viktig. Biokol är så gott som luktfritt, en betydligt trevligare granne än illaluktande slam.

– Det finns väldigt många fördelar med pyrolys. Det är nästan för bra för att vara sant, säger Aleksandra Lazic.

Betydande bidrag från Naturvårdsverket

Roslagsvatten har fått bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Bidraget är på 53,5 miljoner kronor, som är 40 procent av den beräknade kostnaden för reningsverket.

Det danska företaget AquaGreen levererar pyrolysanläggningen och NCC, som bygger verket, har nu påbörjat markarbeten.

I den första etappen, som ska vara klar 2027, ska reningsverket klara avloppsvatten från 57 000 personekvivalenter. I andra etappen, klar senast 2031, ökar kapaciteten till 93 000.