Artikeln publicerades 25 oktober 2023

Handskbeklädd hand tar ett vattenprov

Ansökan klar för WAVE – stor forskningssatsning inom vatten

Nu är ansökan inlämnad för WAVE, som kan bli Sveriges största samlade forskningssatsning inom vattenområdet.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar Impact Innovation, en ny typ av strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till en mer hållbar utveckling. 23 olika programförslag hade kommit in när ansökan stängde 19 oktober, varav WAVE alltså är ett – det enda inom vattenområdet.

WAVE står för Water for Vital Environments, Vatten för livskraftig miljö, och är tänkt att bidra till att nå målet Sustainable Water for all 2050.

Från källa till kust

– Det här ska vara bredare än ett tekniskt forskningsprogram. Vi vill jobba från källa till kust, för naturliga vatten med förutsättningar för biologisk mångfald, till nytta för människor och samhälle, näringsliv och industri, säger Magnus Arnell, RISE och klusterledare för VA-kluster Mälardalen, som varit med och lett arbetet med ansökan.

Arbetet i WAVE är tänkt att ske inom olika perspektiv för att åstadkomma systemomställning, bland annat forskning för innovation, innovation för omställning, policy och kapacitetsbyggande.

Kan bli en miljard kronor till vattenområdet

Sex parter ska ingå i programkontoret och ytterligare 54 aktörer har bekräftat att de vill vara med och arbeta inom programmet.

Projekttiden är fem år i en första etapp. Årligen väntas programmet initiera aktiviteter för 100 miljoner kronor. Över de maximalt tio årens arbete blir det totalt en miljard kronor i bidrag till omställning på vattenområdet, den största satsningen någonsin i Sverige!

– Detta är ett innovationsprojekt på många sätt; när det gäller teknik, arbetssätt och policyfrågor, säger Magnus Arnell.

Utbildning även för medborgare

Några av de tänkta aktiviteterna:

  • Matchmaking mellan behovsägare och entreprenörer
  • Utlysningar för innovations- och forskningsprojekt inom programmet
  • Finansiering av forskningskluster inom vattenområdet, befintliga eller nya
  • Utbildning för doktorander, yrkesverksamma och medborgare
  • Internationellt utbyte via demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Av de 23 ansökningarna väntas tre till fem få startsignal, så konkurrensen är hård. Beslutet fattas i februari 2024 och sedan ska arbetet dra i gång redan i mars.

Läs mer om Impact innovation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.