Artikeln publicerades 24 oktober 2023

Vatten i som rinner ner i en ränna i ett reningsverk, ett träd speglar sig i vattenytan

Nya kurser på gång inom AquaClim

Vattenforskarskolan AquaClim har planerat kurser för vårterminen 2024.

Dessa kurser är planerade att hållas under våren 2024:

Hållbar styrning och förvaltning av vattenförsörjningen
Hålls under januari och februari i Lund och online

Avancerad urban VA-teknik
Hålls under mars i Lund

Kvalitativa forskningsmetoder
Hålls 22-24 april samt 3-14 maj i Uppsala

Mer information och anmälan hittar du på denna webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.