Artikeln publicerades 24 september 2023

En person sitter vid en bärbar dator och tar fram  grafer.

Projekt kartlägger data från avloppsreningsverk

En kartläggning av egenkontrolldata från avloppsreningsverk ska bland annat visa hur dessa data bättre ska hållas samman med exempelvis utsläppsdata och den statligt finansierade miljöövervakningen.

Konsortiet Svenska MiljöEmissionsData (SMED) genomför på uppdrag av Naturvårdsverket ett projekt som ska kartlägga vilken egenkontrolldata från avloppsreningsverk som skulle kunna användas i arbetet med att skapa en överblick av miljötillståndet i våra vatten.

Behovet av en mer sammanhållen miljödataförsörjning ökar i takt med att kraven på rapportering av miljödata utvecklas och skärps. I dag är det svårt att få en nationell överblick över miljötillståndet i olika vatten då det saknas en central datavärd för den egenkontroll som omfattar mätningar i naturliga miljöer. Ett nytt miljörapporteringssystem är under utveckling och nu finns möjlighet att se över behoven av att kunna rapportera data och bidra till utvecklingen av detta nya system.

Genom att kartlägga och samla in vissa typer av egenkontrolldata från avloppsreningsverk är tanken att få en bättre överblick över avloppsreningsverkens data, hur den kan användas och hur den bör hanteras för att hållas samman bättre med annan miljödata såsom utsläppsdata och den statligt finansierade miljöövervakningen. Ett syfte är också att datainsamling på sikt ska underlätta möjligheten till kunskapsöverföring mellan olika avloppsreningsverk.

Som ett första steg i projektet kommer SMED att kontakta avloppsreningsverk som visat intresse för att arbeta med utvecklingsfrågor, till exempel genom att vara medlemsorganisation i ett större kluster. Den som vill veta mer är välkommen att kontakta projektledare Johanna Stadmark, IVL Svenska Miljöinstitutet.