Artikeln publicerades 8 juni 2023

Tre personer samtalar på en mässa: en man till vänster och två kvinnor till höger.

Hanna Molin i VA-kluster Mälardalens monter (mitten) fick besök av Jonas Grundestam och Linda Åmand från Käppalaförbundet.

En blå färdplan var temat för Vattenstämman

Den 22-24 maj hölls Vattenstämman i Umeå. Klusterledare Magnus Arnell och koordinator Hanna Molin deltog för VA-klustrets räkning – både som åhörare och som utställare i mässhallen.

Första dagen erbjöds ett antal olika studiebesök för de deltagare som var på plats. Hanna Molin och Magnus Arnell deltog i besöket på reningsverket Ön som har cirka 100 000 anslutna i Umeå kommun. Reningsverket är relativt konventionellt processmässigt, frånsett avsaknaden av kvävekrav vilket kan låta lite exotiskt södra delarna av landet, men sticker desto mer ut arkitektoniskt.

– Det är häftigt att få se ett snyggt reningsverk, konstaterade Magnus Arnell.

De två följande dagarna fylldes med montermingel i mässhallen på Folkets hus och föreläsningar på Idunteatern i Umeå.

Temat för årets Vattenstämma var En blå färdplan för en samlad vattenpolitik, med huvudblocken Hållbar infrastruktur, Hållbar samordning och beredskap samt Vatten i ett förändrat klimat. Pär Dalhielm, Svenskt vattens vd, tryckte hårt på behovet av investeringar och vikten av engagemang från rikspolitiskt håll.

VA-kluster Mälardalen hade sin monter i ett mini-kluster tillsammans med Svenskt vattens övriga kluster vilket var lyckat och uppskattat. Montern var relativt välbesökt av såväl klusterpartner som andra VA-organisationer och kommuner.

Nästa Vattenstämma hålls i Mölndal, Härryda och Kungsbacka 13-15 maj 2024.