Artikeln publicerades 17 februari 2023

Vatten rinner genom rör

Vattenforskarskolan AquaClim har fått startsignal

Forskningsrådet Formas har beviljat konsortiet bakom Vattenforskarskolan cirka 40 miljoner i medel till den nya forskarskolan AquaClim. Verksamheten är i gång sedan början av året och ska pågå fem år, till slutet av 2027.

Sex universitet och sju VA-organisationer deltar i AquaClim, som leds av Catherine Paul, lektor vid Lunds universitet. Det är en uppväxling av den befintliga vattenforskarskolan och de 77 doktorander som är inskrivna där följer med till den nya. Dessutom finansieras fem nya doktorander via AquaClim.

– Syftet är att bygga bättre klimat med vattenforskning. Inriktningen är på transformativ och hållbar samhällsbyggnad och vi hoppas att AquaClim ska generera många intressanta projekt, säger Sahar Dalahmeh, forskare vid Uppsala universitet och VA-kluster Mälardalens kontaktperson i AquaClim.

Kurser och seminarier för både doktorander och yrkesverksamma är centrala delar av forskarskolans verksamhet. Konferenser och andra aktiviteter finns med i planerna.

– Vi i VA-kluster Mälardalen är stolt partner till AquaClim, som är ett viktigt nätverk. Och företrädare för VA-organisation är välkomna att delta på seminarier som AquaClim anordnar, betonar Magnus Arnell, ordförande för VA-kluster Mälardalen.

Vill du veta mer om AquaClim? Kontakta sahar.dalahmeh@geo.uu.se