Artikeln publicerades 23 december 2022

Containerpilot för avskiljning av läkemedel och PFAS

Under hösten har en containerpilot för avskiljning av läkemedel och PFAS driftsatts på Kungsängsverket i Uppsala. Piloten har designats tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och har skalats upp från tidigare erfarenheter från både bänkskaleförsök och en mindre kolonnpilot utförda på Kungsängsverket.

I piloten fortsätter utvärderingen av olika tekniker i form av filter med granulärt aktivt kol (GAK) följt av anjonbytarfilter (AIX) för avskiljning av läkemedel och PFAS. Totalt består piloten av tre olika linjer där enkel- och seriedrift av GAK testas följt av upp- eller nedströmsfilter med AIX. Det ger möjlighet till utvärdering av flera olika driftscenarion och teknikkombinationer. Anläggningen förväntas vara i drift i minst ett år och ge värdefulla erfarenheter inför dimensionering av det fullskaliga reningssteget. För mer info kontakta lovisa.olofsson@uppsalavatten.se.