Artikeln publicerades 18 juni 2024

Vattenutlopp med forsade vatten

Nya rön om övervakning i realtid av avloppsvattnets kvalitet

Är det möjligt att övervaka avloppsvatten i realtid? En artikel i Journal of Water Process Engineering gör en genomgång av de senaste teknikerna för karakterisering av avloppsvattnets kvalitet.

En effektiv karakterisering av avloppsvattnets kvalitet är avgörande för att säkerställa att det kan släppas ut eller återanvändas på ett säkert sätt.

Det finns många parametrar som används för att göra detta. Vissa krävs enligt myndighetsdirektiv medan andra används för processtyrning. De vedertagna metoderna har ofta varit laboratoriebaserade och inneburit en betydande fördröjning mellan provtagning och resultat.

Alternativa karakteriseringsmetoder kan köras exempelvis on-line och är i allmänhet mer kostnadseffektiva. Tyvärr accepteras de inte alltid av tillsynsmyndigheter.

Artikeln i Journal of Water Process Engineering är skriven av Jan Skvaril och Heidi Ivan vid Mälardalens universitet, samt den tidigare MDU-studenten Alessandro Moretti. Den beskriver tillgängliga laboratoriebaserade metoder och jämför dem med innovativa realtidslösningar, som innebär att man får värdefulla processdata, undviker fördröjningar och kan optimera reningen av avloppsvattnet.

Där noteras att en betydande förbättring av realtidsmätningarna kan uppnås genom avancerade soft sensing-tekniker och Internet of Things i kombination med maskininlärning och artificiell intelligens.

Läs artikeln A review of the state-of-the-art wastewater quality characterization and measurement technologies. Is the shift to real-time monitoring nowadays feasible? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.