Artikeln publicerades 13 juni 2024

En bäck som flödar genom naturen.

Utlysning för aktörer med perspektiv från källa till kust

Programmet Water Wise Societies erbjuder projektmedel till aktörer som vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering.

Bakom utlysningen Impact Innovation: Hållbart vatten för alla står Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Erbjudandet riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som tillsammans vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering. Syftet är att finansiera studier som resulterar i förslag på fortsättningsprojekt.

De som kan söka är aktörer i systemet ”från källa till kust”, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle.

Ansökan ska gälla att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission Hållbart vatten för alla 2050 och programmets delmål. Programkontoret erbjuder möten på 30 minuter för vägledning kring hur sökandens utmaning passar programmets och utlysningens syfte.

Projekten kan söka maximalt 500 000 kronor i bidrag med upp till 80 procents stödnivå. Projekttiden är maximalt sex månader och sista ansökningsdag är 4 september.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.