Artikeln publicerades 13 juni 2024

Vy från ovan över samhälle med vägar och moln.

Nytt projekt ska ge praktiska råd för att nå klimatneutralitet

Svenskt Vatten Utveckling har beviljat ett nytt projekt: Från teori till praktik på vägen mot klimatneutralitet.

VA-systemet är en viktig komponent i samhällets infrastruktur och kan bidra till att minska stadens klimatavtryck. Detta eftersom det konsumerar stora mängder el och värme, men också för att delar av verksamheten står för direkta utsläpp.

Svenskt Vatten har introducerat ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet, Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch.

En av insatserna har varit att ta fram ett klimatberäkningsverktyg som har hjälpt många VA-organisationer att identifiera sina största utsläppskällor. VA-organisationer inom VA-kluster Mälardalen har dock funnit att det är otydligt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minimera dessa utsläpp, och att de därför inte vet vilka de ska välja. Mer kunskap och erfarenhetsutbyte behövs för att komma vidare i klimatneutralitetsarbetet.

Hitta störst nytta till lägsta kostnad

Ett nytt projekt, Från teori till praktik på vägen mot klimatneutralitet, ska underlätta detta. Det ska genomföra workshoppar tillsammans med experter om åtgärdsförslag för olika typer av utsläpp. Projektet ska skapa en samsyn kring klimatneutralitetsarbetet och hitta åtgärdsförslag som ger störst nytta till lägsta kostnad.

I projektet deltar MDU och flera andra medlemmar i VA-kluster Mälardalen. Det ska pågå till slutet av 2025 och leds av Madelen Malm på RISE.

Läs mer på Svenskt Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..