Artikeln publicerades 29 april 2024

Porträtt av en man med skägg och grå skjorta

Sebastian Schwede tar över som ledare för VA-kluster Mälardalen

Nu är det klart att Sebastian Schwede från Mälardalens universitet är den nye klusterledaren för VA-kluster Mälardalen.

Sebastian Schwede är docent i miljöteknik och arbetar som universitetslektor och strategisk utbildningsledare vid Mälardalens universitet, MDU. Han tar över som klusterledare efter Magnus Arnell som i stället ska leda det stora innovationsprogrammet Water Wise Societies (tidigare kallat WAVE).

Fokus på mikroalger och biogas

Efter studier i Tyskland inom mikrobiologi, bioteknologi och biokemi och arbete med biogasproduktion från mikroalger, majs och gödsel doktorerade Sebastian Schwede vid Ruhr-universitetet i Bochum. Sedan gick flytten till Västerås där han blev postdoc på Mälardalens högskola (nuvarande MDU) inom framtidens energi.

– Fokus var på vattenrening med mikroalger för att se hur de påverkar biogasproduktionen. Det handlade också om implementering av pyrolys och biokol i reningsverk och om andra processer som hanterar organiska avfallsmaterial.

”VA-klustret har en nyckelroll”

Under 2021 började Sebastian Schwede delta i VA-klustrets möten och 2022 blev han MDU:s representant i ledningsgruppen.

Han anser att VA-kluster Mälardalen har en viktig roll för att möta de utmaningar som samhället står inför, och betonar behovet av samverkan över sektorerna när det gäller utbildning och kompetensutveckling.

– Utbildningar behöver vara mer utmaningsdrivna och ha mer fokus på kompetenser som främjar hållbar utveckling och förändringsledning. VA-klustret har en nyckelroll som arena och samordningsplattform där aktörerna som behövs träffas, inspirerar varandra och utvecklar nya vägar framåt.

Ser reningsverk som resursverk

Sebastian Schwede ser ett stort engagemang och framåttänkande inom VA-klustret, som han anser jobbar med resursverk – inte reningsverk.

– Vi utvecklar användbara lösningar som leder till klimat- och energineutrala resursverk genom att vi utmanar befintliga processer, involverar fler aktörer men kanske även ställer högre krav på alla inblandade.

En organisation som behöver vårdas

Han anser att klustret har en tydlig och väl fungerade organisationsstruktur som behöver vårdas.

– Det är inte givet att man har så stort engagemang från de olika aktörerna.

En framtida uppgift kan vara att utforska vilka nya parter som kan involveras uppströms och nedströms, till exempel konsumenter eller forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen.

”VA-sektorn ansvarar för viktiga resurser”

Sebastian Schwede anser att VA-sektorn kan ta en ledande roll på vägen mot en mer hållbar framtid.

– Vi ansvarar för viktiga resurser som vatten, energi, näringsämnen och organiskt material. I det framtida resursverket kan vi till exempel recirkulera vattnet till olika industri- och samhällsprocesser, producera och lagra el som vätgas, återföra näringsämnen till matproduktionen och producera kolsänkor.

Vill du ta kontakt med Sebastian Schwede? Se vår sida Kontakt.