Artikeln publicerades 12 maj 2023

Bilden visar övre delen av VA-kluster Mälardalens webbsida: en droppe som är på väg att landa i vatten, därunder texten: VA-kluster Mälardalen - ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.

VA-kluster Mälardalen har fått ny webbsida

Välkomna till den nya webbsidan för VA-kluster Mälardalen. Den är en del av satsningen för att berätta ännu bättre om klustrets forskning och utbildning inom vatten- och avloppsområdet.

– Vi vill nå ut till hela VA-Sverige med nyheter från vårt arbete, säger Hanna Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet, som är sekreterare inom VA-kluster Mälardalen.

Därför finns denna förnyade webbsida, som är responsiv och därför fungerar bättre att läsa i mobilen än den gamla. Innehållet är uppdaterat utifrån klustrets verksamhet, som har utvecklats mycket sedan starten 2010.

Tanken är bland annat att medlemmar i VA-klustret via webbsidan ska sprida sina kunskaper från både forskning och verksamhet vid reningsanläggningar med varandra.

– Vår måttstock är: Om det är intressant för dig som jobbar inom VA är det antagligen intressant för vårt nätverk. Vi vill berätta på ett lättillgängligt sätt om nya tekniker för att hantera avloppsvatten och slam. Vi vill också sprida resultat från projekt som finansieras inom klustret, säger Hanna Molin.

Webbsidan berättar också om utnämningar inom området och om möten som hållits inom klustret. Ett kalendarium ger tips på intressanta evenemang och konferenser inom VA-området.

Kontakta gärna VA-klustrets kommunikatör Ragnhild Berglund, IVL Svenska Miljöinstitutet, om du har något du vill sprida via webben.

Vill du vara säker på att inte missa VA-kluster Mälardalens nyheter?
Anmäl dig till nyhetsbrevet som kommer cirka fyra gånger per år.