Artikeln publicerades 12 maj 2023

Exteriörbilder av industribyggnader

Långtidsförsök med MBR-teknik på SWIC Loudden

Stockholm Vatten och Avfall planerar att sätta sin MBR-pilot i drift på SWIC Loudden under försommaren. Syftet är bland annat att studera hur membranen åldras och fortsätta optimera MBR-tekniken.

Testanläggningen Sjöstadsverket, som drivs gemensamt av KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet, börjar bli startklar i sina nya lokaler på Loudden i Stockholm. Numera har den namnet SWIC, som står för Sjöstadsverket Water Innovation Centre.

Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, planerar driftsättning av sin MBR-pilot på SWIC under maj eller juni 2023. Syftet är bland annat att studera hur membranen åldras med tiden, men även fortsätta optimera MBR-tekniken. Piloten har körts sedan 2016 och har därmed fem års försprång mot membranen i MBR-linje 1 på Henriksdal. Dessutom har piloten körts med avsevärt reducerad resursförbrukning.

– Vi vill fortsätta studera hur detta påverkar membranens prestanda på lång sikt och membranens livslängd. Vi kommer även fortsätta testa andra aspekter för ännu mer resurseffektiv MBR-teknik, till exempel genom kombination av Bio-P och simultanfällning, säger Sofia Lovisa Andersson, utvecklingsingenjör vid SVOA.

2031, när MBR-linje 1 fyller 10 år och specificerad livslängd är uppnådd, är samtliga linjer i Henriksdal ombyggda till MBR och reningsverket bör ha en viss överkapacitet. Då finns utrymme att till exempel bara byta ut hälften av membranen i linje 1 och låta hälften vara kvar trots att garantitiden har utgått.

– Pilotförsöken kommer visa hur snabbt membranen tappar kapacitet, hur det märks att de börjar bli oåterkalleligt dåliga samt ungefär när det förväntas hända. Denna kunskap blir värdefull vid planering om och hur försök i fullskala med förlängd membrandrift ska göras, säger Sofia Lovisa Andersson.

Frågor om projektet besvaras av Sofia Lovisa Andersson.