Artikeln publicerades 12 maj 2023

plastic pollution in ocean water, bags and bottles on the sea floor, micro plastic pollution (3d illustration)

Doktorandkurs i analyser av mikroplast vid Uppsala universitet

En doktorandkurs om analyser av mikroplaster hålls under våren vid Uppsala universitet. Både doktorander och intresserade från den svenska VA-sektorn är varmt välkomna.

Kursen och erbjuder studenter och laboratorieingenjörer både teoretiska kunskaper och praktiska analyser av mikroplaster i vatten, avloppsvatten och sediment.

Den inleds med en översikt över mikroplasternas egenskaper och storleken på mikroplastföroreningar i avloppsvatten och dagvatten. Kursen beskriver tillvägagångssätt för insamling och hantering av prover. Den ger kunskap och praktisk erfarenhet om laboratoriemetoder för separering av mikroplaster från miljöprover. Sådana metoder är bland annat filtrering, densitetsseparation, enzymatisk nedbrytning och oxidation.

Kursen ger också kunskap om tillämpningen av kemisk avbildning i kombination med Fouriertransform-infraröd (FTIR), ramanspektroskopi och andra metoder för identifiering av mikroplaster.

Kursen hålls 15 och 22-24 maj 2023 och ger 3 högskolepoäng.
Mer information hittar du på Vattenforskarskolans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Frågor besvaras av Sahar Dalahmeh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Uppsala universitet, kursansvarig och examinator.