Artikeln publicerades 19 februari 2023

En äldre man talar framför en bildduk där man ser en man som vadar genom översvämmad mark. I bilden ligger texten Pakistan september 2022.

Vintermöte med klimatkrisen i fokus

VA-kluster Mälardalen höll Vintermöte i Uppsala 16 februari 2023. Närmare 40 personer var på plats för att få inspiration, ta del av resultat och diskutera idéer till kommande projekt.

Platsen var Pumphuset intill Fyrisån, Uppsalas första vattenverk som användes under nästan 100 år fram till 1960-talet. I dag finns här en interaktiv utställning om vatten, avfall och hållbarhet.

Klimatkrisen pågår ju nu!

Gustaf Olsson, professor emeritus vid Lunds universitet, inledde med att tala under rubriken Vatten – århundradets stora utmaning.

–Vatten är den primära indikatorn på klimatkrisen, betonade Gustaf Olsson.

Han räknade upp flera exempel på att klimatkrisen pågår just nu – och även påverkar Sverige:

  • 2022 var det näst varmaste året och den varmaste sommaren någonsin.
  • I Pakistan blev halva den odlade ytan översvämmad under hösten. Detta efter en vår som var extra varm och värmde upp Indiska oceanen, därför drev mer fukt in över land och orsakade stora regn. Dessutom smältes glaciärisar vilket gav enorma flöden i Indus.
  • Översvämningarna störde odlingen av bland annat bomull, därför påverkas klädpriserna.
  • Runt 50 miljoner människor är direkt påverkade av torka varje år.
  • Torkan, inte bara Ukrainakriget, har gjort att matpriserna har ökat.

– Och i Kalifornien har torkan ersatts av ”atmosfäriska floder”, det är som om en flod av Mississippis storlek släpper sitt vatten på en gång.

Koldioxidutsläppen påverkar ojämlikt

Gustaf Olsson beskrev hur den fattigaste halvan av världens befolkning – som står för minsta andelen av växthusgasutsläppen och har minst möjlighet att påverka dem – är de som drabbas mest. Och tvärtom: de tio procent rikaste i världen står för hälften av utsläppen, påverkas minst av dem och har allra bäst möjlighet att göra något åt dem.

– Det är en hel livsstil som måste förändras. Vi måste våga tala om personligt ansvar, sade Gustaf Olsson och avslutade med dikt av Tage Danielsson:

”En droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varje droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!”

Nya projektidéer och forskningsresultat

Vid förra årets internat föddes ett antal idéer till kommande projekt som nu förfinades i samtal mellan deltagarna. Deltagarna samlades också kring postrar om vatten-, renings- och avloppsforskning – allt från fosforåtervinning från sjösediment till styrning av avloppsverk via digitala tvillingar.

Dagen avslutades med presentationer om resultat i två projekt. Sebastian Schwede, Mälardalens universitet och Andriy Malovanyy, IVL Svenska Miljöinstitutet, berättade om litteraturstudien Återvinning av näringsämnen från avlopp, och Christoffer Wärff, Rise, om Karaktärisering av kommunalt avloppsvatten.