Artikeln publicerades 17 februari 2023

En kvinna, en man i mitten och en kvinna till står framför en vägg med fönster och texten Vill du veta mer?

WAVE – första steget mot stort strategiskt innovationsprogram om vatten

Vinnova har beviljat medel till en förstudie som ska resultera i en ansökan om ett strategiskt innovationsprogram inom vattenområdet.

– Väldigt roligt, men det är mördande konkurrens om att få dessa innovationsprogram, kommenterar Magnus Arnell, ordförande i VA-kluster Mälardalen som är projektledare för förstudien.
Strategiska innovationsprogram, som ofta förkortas SIP:ar, är stora satsningar där aktörer från olika samhällssektorer pekar ut områden där de ser behov av en större transformation. De formulerar utmaningar, sätter upp gemensamma långsiktiga mål och prioriterar investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Det finns redan 17 pågående SIP:ar – men ingen som handlar om vatten. När nu flera av de befintliga programmen är på väg att ta slut utlyser finansiärerna fem nya program.

Vatten för livskraftig miljö

WAVE är namnet på förstudien där Svenskt vatten är huvudsökande. Namnet står för Water for Vital Environments (Vatten för livskraftig miljö), och det lär kunna bli namnet även på SIP:en om den beviljas.

Förutom koordinatorn Svenskt vatten deltar RISE, Linköping Science Park och Lunds universitet i projektgruppen, som leds av Magnus Arnell (RISE/Lunds universitet), Petra Wallberg, forsknings- och utvecklingsledare på Svenskt Vatten, och Elin Flodin, projektledare på RISE.

Ett 30-tal organisationer finns i förberedelseprojektets aktörsgrupp, bland dem de fyra VA-klustren samt flera av klustermedlemmarna separat, som IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimat, vattenkvalitet och hållbara cirkulära system

Nästan 1,5 miljoner kronor är anslaget till förstudien som pågår från februari till oktober 2023, då ansökan ska lämnas in. Om SIP:en beviljas finansierar Vinnova, Energimyndigheten och Formas arbetet under fyra år, troligen med start 2024.

Vilken inriktning tänker ni er att SIP:en ska ha?
– Det ska vara aktörsdrivet, så det är just detta vi ska ta fram tillsammans under förberedelseprojektet. Men det handlar om vatten i väldigt bred mening, dock inte hav och naturliga vatten. Vi har definierat tre övergripande områden – klimat, vattenkvalitet och hållbara cirkulära system, säger Magnus Arnell.

Varför behövs det en SIP om vattenforskning?
– Utmaningarna inom vattenområdet är stora relaterat till klimat, hållbar utveckling etc. Stora och radikala förändringar kommer att behövas på flera områden. Forskning och innovation i bred samverkan krävs för att adressera detta och en SIP är rätt format och stor nog att göra skillnad.

Magnus Arnell betonar att andra som är intresserade av att delta i förstudien är mycket välkomna att ta kontakt: magnus.arnell@ri.se