Artikeln publicerades 23 december 2022

PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med forskare från SLU och Uppsala universitet samt flera VA-aktörer och Svenskt Vatten Utveckling tagit fram en kunskapssammanställning och vägledning om PFAS för svenska avloppsreningsverk.

– Även om bara en mindre del av PFAS i miljön sprids via avloppsvatten finns det skäl för avloppsreningsverken att lära sig mer om PFAS-utmaningen, avloppsvatten som transportväg för PFAS, samt hur även avloppsreningsverk kan bidra till att minska PFAS-relaterade problem, säger projektledaren Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Perfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i en mängd vardagsprodukter. De är mycket svåra att bryta ner och kan därför anrikas i miljön med stor risk för negativa hälso- och miljöeffekter. Rapporten går igenom problematiken med PFAS med särskild inriktning på avloppsreningsverkens roll och ansvar. Den sammanställer befintlig kunskap och kunskapsluckor men ger också vägledning och rekommendationer.

Läs mer om projektet här, eller ladda ned rapporten från Vattenbokhandeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..