Artikeln publicerades 23 december 2022

Byggnation av det nya slamutlastningshuset på Slottshagens ARV är i full gång

Byggnationen av Slottshagens nya slamutlastningshus är i full gång.

Huset byggs med en helt inkapslad slamhantering för avvattning och hantering av rötslam för att förhindra luktspridning. I huset ryms bl.a. skruvpressar, slamsilos och anordningar för utlastning av avvattnat slam till lastbilar. Bygget planeras att vara klart sommaren 2023. Nedan till vänster ses en skiss på huset. Nedan till höger ser man en bild på bygget, närmast syns utkörningsporten för lastbilar som fyllts på med avvattnat slam.