Artikeln publicerades 11 januari 2022

Ny programperiod beviljad

Svenskt vatten har beviljat VA-kluster Mälardalen finansiering för en ny programperiod (2022-2024).

Klustrets medlemmar har under större delen av 2021 arbetat med ansökan för den nya programperioden. Projektidéer skissades fram utifrån en workshop som hölls under vintermötet. Dessa har sedan förfinats under våren. Styr- och ledningsgrupperna har beslutat om att förändra finansieringsmodellen något så att klustret får stärkt finansiering för att underlätta den administrativa delen av klustret. Statsningarna som planeras är bland annat att knyta en kommunikatör till oss som kan hjälpa oss att presentera och sprida forskningsresultat. Stärkt dialog med klustermedlemmarna planeras också. En sammanfattning av ansökan finns på SVU:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVU-kommitténs motivering

En välstrukturerad och välskriven ansökan med en informativ inledning. Vidare beskrivs tydligt en sund finansieringsmodell och likaså nyttan för branschen. Klustret har mycket kompetenta deltagare, är välorganiserat och beskriver tydligt en bra förankring bland medlemmarna såväl som ett mycket aktivt deltagande från ett flertal VA-organisationer. Ansökan innehåller relevanta, behovsdrivna och bra beskrivna forskningsområden och projekt. Samverkan med andra kluster utvecklas på ett konkret och positivt sätt. Ansökan beskriver och visar på en bra kommunikation med andra VA-kluster, att ledningen har bra koll på vad de andra klustren gör och att de är öppna för samverkan mellan klustren och observanta på att undvika eventuella överlapp.

Område: Avlopp
Projektnummer: 21-115
Projektledare: Magnus Arnell
Organisation Projektledare: IEA, LTH, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU: 7 800 000 SEK
Projektets totala kostnad: 19 869 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos: 2025-05-31