Artikeln publicerades 11 januari 2022

Modellbaserad övervakning av fouling på luftare med befintliga givare

I en nyligen publicerad artikel beskrivs hur påverkan från s.k. fouling på finporiga luftare kan övervakas med modeller och befintliga mätningar.

Syresättningseffektiviteten hos finporiga bottenluftare försämras med ålder och nedsmutsning (s.k. fouling). Detta leder till onödigt hög energiförbrukning och driftkostnad. Dagens metoder för att övervaka luftarnas behov av rengöring eller utbyte kräver idag extra utrustning och sensorer, vilket därmed begränsar tillämpningen av tillståndsbaserat underhåll.

I artikeln demonstreras en metod för att övervaka luftarnas tillstånd (syreöverföringseffektivetet samt mottryck) genom att kombinera befintliga mätningar (luftflöde, syrehalt, luftryck samt ventilläge) med fysikaliska modeller för tryck och syreförbrukning.

Resultaten från ett 18 månader långt försök på Bromma reningsverk indikerade att det uppskattade mottrycket är en bra indikator för fouling, men att den skattade syreöverföringseffektiviteten varierade för mycket, troligen på grund av variationer i inkommande belastning.

Metoden är praktiskt användbar då den baseras på givare och mätningar som redan idag finns på flertalet reningsverk. Även själva modellen är enkel och därmed möjlig att implementera i flertalet styrsystem eller molnlösningar.

Titel: Model-based monitoring of diffuser fouling with standard sensors
Författare: Oscar Samuelsson, Anders Björk, Bengt Carlsson

Artikeln finns tillgänglig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.