Artikeln publicerades 11 januari 2022

Excellent lärare i klustret

Bengt Carlsson har av Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet antagits som excellent lärare.

För att belöna pedagogisk skicklighet har Uppsala universitet infört möjligheten att bli antagen som excellent lärare (engelsk benämning "Excellent teacher"). En excellent lärare är en lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet, vilken bedöms inom följande områden:

  • Undervisningsskicklighet
  • Helhetsperspektiv
  • Vetenskapligt och prövande förhållningssätt
  • Samverkan med kollegor och studenter
  • Pedagogiskt ledarskap

En välförtjänt utmärkelse till en lärare som under lång tid har varit mycket uppskattad sina studenter. Stort grattis till Bengt!