Artikeln publicerades 22 april 2021

Två spännande exjobb på Slottshagens avloppsreningsverk

Under början av 2021 har Nodra haft två spännande exjobb på Slottshagens avloppsreningsverk: ett exjobb som nyligen har avslutats med fokus på desinfektion av renat avloppsvatten samt ett exjobb som pågår till sommaren med fokus på externa fraktioner.

I exjobbet med fokus på desinfektion av renat avloppsvatten, har det undersökts hur desinficering med natriumhypoklorit kan implementeras på Slottshagens reningsverk, kopplingen till olika faktorer och risker som är viktiga att bejaka. Detta projekt har varit intressant för Nodra eftersom det enligt nuvarande tillstånd finns krav på att verket ska vara rustat med en plan för desinficering.

I exjobbet som pågår just nu med fokus på externa fraktioner, görs en kartläggning av Slottshagens externa fraktioner med syfte att ta fram en modell som ska kunna användas vid utvärdering av framtida externa fraktioner. Parametrar som ingår i projektet är bland annat metanpotential, metallhalt och ekonomisk påverkan.