Artikeln publicerades 22 april 2021

Guide to Sanitation Resource Recovery Products & Technology

På SLU har vi nyligen lanserat den första upplagan av Guide to Sanitation Resource Recovery Products & Technologies.

Guiden är en populärvetenskaplig publikation som ger en översikt över möjliga resurser som kan återvinnas och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. De specifika målen för detta dokument är:

  1. Att utsätta användaren för ett brett spektrum av återvunna sanitetsprodukter och innovativa behandlingstekniker.
  2. Att hjälpa användaren att utforma funktionella lösningar för resursåtervinning genom att illustrera kopplingarna mellan sanitetsingångar, behandlingsteknik och återvinningsbara produkter.
  3. Att ge en översikt av grundläggande information om designaspekter, driftskrav och hälso-, säkerhets- och sociala överväganden relaterade till resursåtervinningsteknik och produkter.
  4. Beskriv och presentera teknologispecifika fördelar och nackdelar.
Guiden för sanitära resursåterställningsprodukter och tekniker är främst en referensbok. Den är avsedd att användas av ingenjörer, planerare, slutanvändare, forskare, teknikutvecklare, sanitetsentreprenörer, icke-statliga organisationer (NGO) och studenter som är intresserade av att skapa cirkulära system för resursanvändning. Det syftar till att stödja och möjliggöra beslutsfattande för ökad resursåtervinning genom att tillhandahålla information om viktiga beslutskriterier för en rad återvunna produkter och behandlingsteknik, och därigenom lyfta fram de olika möjligheterna för resursåtervinning.

Ladda ner guiden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.