För yrkesverksamma

Svenskt Vatten ger i samarbete med Uppsala universitet och SLU årligen en kurs i Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk Länk till annan webbplats.. Målgruppen är alla som är verksamma inom VA-branschen och kursen har ca 20 deltagare varje år. Kontakta Bengt Carlsson (se kontaktsidan) för mer information.

En ny avancerad kurs för yrkesverksamma håller på att tas fram i samarbete med Svenskt Vatten.

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL