Examensarbeten

Examensarbeten har länge varit ett bra sätt att knyta an forskningsverksamheten vid högskolorna till verksamheten vid de kommunala VA-bolagen.

Vid lärosätena i Mälardalsklustret utförs årligen ca 20 examensarbeten inom VA och dessa berör i princip alla områden inom VA-sektorn. Några exempel är framtidens VA-system, kväve- och fosforrening, biogas, reglerteknik med tillämpning mot avloppsvattenrening, miljösystemanalys och VA och sanitet i låginkomstländer. Många studenter utför examensarbeten i samarbete med reningsverken i klustret.

Är du intresserad av att utföra examensarbeten inom VA är du välkommen att kontakta klustrets ordförande Bengt Carlsson (se kontaktsidan).

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL