Utbildning

Inom VA-kluster Mälardalen utbildas studenter, forskare och yrkesverksamma inom VA-området. VA-kluster Mälardalen har som mål att bidra till VA-utbildningar i toppklass. Utbildningsfrågor inom klustret diskuteras i Arbetsgruppen för utbildning. I menyn till vänster kan du läsa mer om utbildningsverksamheten inom VA-kluster Mälardalen. En viktig kontaktyta mellan universiteten och forskningsinstitut/VA-organisationer är examensarbeten.

Senast ändrad: 2017-12-18
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL