Rapporter

Varje år publicerar VA-kluster en verksamhetsberättelse och för varje programperiod (vart tredje år) publiceras en slutrapport. Dessa rapporter kan laddas ner under respektive rubrik nedan.

Slutrapporter

Slutrapport 2016-2018 Pdf, 9.4 MB.

Slutrapport 2013-2015 Pdf, 14.7 MB.

Slutrapport 2010-2012 Pdf, 6.5 MB.


Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse 2018 Pdf, 924.6 kB.

Verksamhetsberättelse 2017 Pdf, 1002.2 kB.

Verksamhetsberättelse 2016 Pdf, 831.5 kB.

Verksamhetsberättelse 2015 Pdf, 626.9 kB.

Verksamhetsberättelse 2014 Pdf, 768.5 kB.

Verksamhetsberättelse 2013 Pdf, 665.8 kB.

Verksamhetsberättelse 2012 Pdf, 955 kB.

Verksamhetsberättelse 2011 Pdf, 974.5 kB.

Verksamhetsberättelse 2010 Pdf, 1.1 MB.

Senast ändrad: 2022-04-07
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL