Verksamhetsberättelse för VA-kluster Mälardalen 2014 finns nu som publicerad SVU-rapport

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. I verksamhetsberättelsen redogörs för utförda aktiviteter under 2014. Ett drygt trettiotal tidskrifts- och konferenspublikationer helt eller delvis associerade med klustret har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Närmare trettio examensarbeten har utförts vid lärosäten anknutna till VA-kluster Mälardalen.


Under året har SVUs högskolesatsning, däribland VA-kluster Mälardalen, utvärderats av Hallvard Ödeagaard. Sammanfattningsvis har högskoleprogrammen blivit en stor succé och Svensk VA-forskning har ökat betydligt.

Senast ändrad: 2015-07-07
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL