Vattenpriset 2018 till professor Håkan Jönsson

Årets vattenpris går till professor Håkan Jönsson, SLUs ansvariga i VA-kluster Mälardalen. Håkan har arbetat med bland annat uppströmslösningar inom avloppshantering och återföring av växtnäring från avlopp till åkermark. Priset delas ut på Föreningen Vattens årsmöte den 14 mars.

Senast ändrad: 2018-01-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL