Uppströmsarbete - dokumentation från workshop 7 december

Läs om Källor, nedbrytningsvägar och effekter av Läkemedel och PFAS samt om ett kommande projekt för att skapa en Kunskaps och datasammanställning för prioritering i uppströmsarbetet

I anslutning till VA-kluster Mälardalens årliga seminarium 7 december anordnades en workshop om Uppströmsarbete. Under hösten har klustret utfört flera litteraturstudier som presenterades. Anna Palm Cousins och Katarina Hansson på IVL presenterade ett förslag på forskningsprojekt där bland annat en databas ska tas fram där uppströms mätningar från klustrets medlemmar som ännu inte sammanställts ska samlas in.

Här kan du ladda ner dokumentationen. Pdf, 172 kB.


Senast ändrad: 2016-12-19
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL