Universitetslektor inom kretsloppsteknik sökes till SLU

Institutionen för energi och teknik annonserar ut en intressant tjänst som Universitetslektor i kretsloppsteknik

Ämnesbeskrivning: Ämnet kretsloppsteknik omfattar teknik och processer för att omvandla och nyttja organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbart jordbruk och hållbar produktion av mat och samtidigt minimera avfallets negativa miljöpåverkan. Organiskt avfall från hela livsmedelskedjan är av intresse, från toalett- och matavfall till gödsel och skörderester etc.

Mer info finns på SLU:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-08-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL