Temperatur i rötkammare undersökt i ex-jobb

Under våren har Nodra haft en exjobbare på Slottshagens reningsverk vars exjobb har fokuserat på temperatur i rötkamrarna.

Under vårterminen 2020 har ett exjobb inom teknisk biologi gjorts på Slottshagens reningsverk i Norrköping. Exjobbet har fokuserat på temperaturen i rötkamrarna. Temperaturen i de två fullskaliga rötkamrarna har sänkts från runt 37-38 grader till 34 grader och systemet övervakades noggrant under tre månader, februari-april. Målet var att undersöka hur processen påverkades av en sådan ändring och om det är möjligt att köra processen vid 34 grader utan att processen blir instabil eller att det leder till en stor nedgång i mängden producerad biogas. Förhoppningen var att med en lägre temperatur kunna spara både energi och pengar, när rötkamrarna inte behöver värmas lika mycket. Resultaten visar att processen förblir stabil vid 34 grader, ingen av de övervakade parametrarna visar på någon störning. Gasproduktionen sjönk något efter ändringen, men återhämtade sig i slutet av experimentet. Dock var minskningen i gasproduktion inte så stor som befarat, utan Slottshagens mål för gasproduktion nåddes ändå under alla tre månader. Energiberäkningar visar också att trots en något lägre gasproduktion så sparades energi och pengar när temperaturen sänktes. För mer info kontakta Emily South, emily.south@nodra.se.

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL