Tandvårdsverksamheternas bidrag av silver och kvicksilver till Käppala reningsverk

I en utredning på Käppalaförbundet uppskattades andelen silver och kvicksilver som härrör från tandvårdsverksamheter uppströms.

I utredningen samlades analysdata för vatten från amalgamavskiljare in från ett flertal tandläkarkliniker och uppdaterade uppskattningar av andelen silver och kvicksilver som härrör från tandvården gjordes. Även en undersökning av miljökontorens tillsynsarbete av tandvårdsverksamheter gjordes.

Resultaten visade att det schablonvärdet som tidigare använts är för stort för att representera dagsläget för Käppalaförbundet och att andelen kvicksilver och silver från gamla sediment i anslutning till tandläkarkliniker istället är större. Förslagsvis ska riktlinjerna för tandvårdsverksamheter uppdateras så att kliniker som inte sanerat sina ledningar på mer än tio år uppmanas att göra det. Även årlig provtagning efter amalgamavskiljare föreslås för att tillse att god skötsel av avskiljaren sker.

Författare

Angelica Andreasson

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

En slutsats som dragits från utredningen är att en större andel av främst kvicksilver än vad som tidigare uppskattats som kommer från gamla sediment i ledningar i och i anslutning till tandvårdsverksamheter. För att minska mängden som når reningsverket behövs både god skötsel av amalgamavskiljare samt sanering av gamla synder.

Mer information

Kommer inom en snar framtid att publiceras på Käppalaförbundets hemsida, www.kappala.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-11-18
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL