SVU-rapport: Sammanfattning av utvärdering av högskoleprogrammen

SVU rapport 2014-22S är en sammanfattning på svenska av Rapport 2014-22: En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling.

Utvärderingen omfattar programmen DRICKS, Dag&Nät, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen. Utvärderingen slutsats är att etableringen av högskoleprogrammen lett till att omfattningen och kvaliteten på svensk VA-forskning ökat betydligt och kontakten mellan VA-organisationerna och FoU-miljöerna har blivit väsentligt bättre.

Du kan ladda ned rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL