SVU-rapport: Nitritation/anammoxprocessen för rejektvattenbehandling

Rapporten, som är skriven av forskare vid KTH, presenterar resultat från genomförda experiment vid Hammarby Sjöstadsverk med nitritation/anammox-processen för rejektvattenbehandling.

Syftet med studien var att utvärdera inverkan av olika luftningsstrategier på processens prestanda och effektivitet, samt undersöka olika metoder för övervakning och styrning.

Du hittar rapporten här. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL