SVU/IVL rapport: Sammanställning över metoder för kvantifiering och behandlingstekniker av prioriterade ämnen 

Rapporten "Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants - Review on concentrations, quantification, behaviour, and removal options" ger en sammanställning över behandlingsteknik, kvantifiering och utvecklingsbehov för prioriterade föroreningar vid avloppsreningsverk.

Syftet med denna översyn är att ge en gedigen kunskapsbas samt rekommendationer om prioriterade ämnen, metoder för kvantifiering, behandlingstekniker och utvecklingsbehov samt att belysa kunskapsluckor. Rapporten är särskilt inriktad på att sammanfatta kunskapen gällande effluentens vattenkvalitet, vilket inbegriper lagstiftning samt metoder för kvalitetsbedömning, detektion och kvantifiering av föroreningar och deras effekter, inklusive provbehandling under insamling, beredning och lagring, samt analysmetoder och metoder för kvantifiering av toxicitet.

Rapportens originalformat är på engelska (kan laddas ned här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och en svensk sammanfattning av rapporten kan laddas ned här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2015-05-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL