Svenskt vattens pris till bästa examensarbete

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Priset utgörs av ett stipendium samt fri entré på Vattenstämman.

Nu öppnar nomineringen för bästa examensarbete inom VA-området 2020. Handledare och/eller examinatorer vid svenska lärosäten får nominera högst ett examensarbete per kategori och år.

Nominering görs genom att skicka in examensarbete till anna.norstrom@svensktvatten.se. Motivering för nominering behövs inte och är inte något juryn tar med i bedömningen.

Nominering ska ske senast 22 januari 2021. Enbart examensarbeten godkända under 2020 får nomineras.

Läs mer på Svenskt vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2020-12-18
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL