Stormöte i Svenska Näringsplattformen 6 maj

Den 6 maj hölls stormöte i den, av IVL och RISE koordinerade, Svenska Näringsplattformen (SNP).

Den 6 maj hölls stormöte i den, av IVL och RISE koordinerade, Svenska Näringsplattformen (SNP). Mötet skulle egentligen arrangeras på Käppalaverket, men fick styras om till ett digitalt möte. Mötets 64 deltagare bjöds på presentationer om exempelvis olika VA-organisationers slamstrategi, stora infrastrukturprojekt med koppling mot näring och återvinning såsom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och H+ i Helsingborg och aktuella forskningsprojekt. Dessutom genomfördes ett digitalt studiebesök på Käppalaverket i deras nyligen framtagna digitala modell över verket. Mer information om mötet, och om SNP, finns på www.ri.se/svenskanaringsplattformen Länk till annan webbplats., eller kontakta Klara Westling, IVL eller Emma Lundin, RISE.

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL