Stockholm Vatten får ny VD

Den 1 april tillträder Krister Schultz som ny VD för Stockholm Vattenkoncernen. Krister Schultz kommer närmast från Exploateringskontoret i Stockholms stad där han varit förvaltningschef.


Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL