Silver och antimon från fordonstvättar

Käppalaförbundet har undersökt äldre data gällande silver och antimon från fordonstvättar.

Käppalaförbundet har låtit undersöka halterna av silver och antimon från fordonstvättar i Käppalaförbundets och Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde. Jämfört med en tidigare undersökning från 2013 har det visat sig att mängden silver tidigare gravt har överskattats samtidigt som antimonmängden i stort sett stämmer överens med tidigare undersökning. Uppskattningsvis bidrar fordonstvättarna med ca 0,1% av allt silver respektive mellan 3 och 4% av antimonmängden i Käppalaförbundets slam.

Författare

Marcus Frenzel

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

De äldre data som har funnits gällande silver från fordonstvättar har varit felaktigt. Det är också bra att få en siffra på hur mycket antimon som kommer från tvättarna om man har problem med det i sitt slam.

Mer information

Rapporten kan läsas via Käppalas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2020-11-18
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL