Resultat från ozoneringsworkshop ute nu

En gemensam workshop om ozonering av avloppsvatten hölls den 14 mars 2019 på Tekniska verken i Linköping. Dokumentationen från workshopen finns nu att ladda ner.

Under workshopen presenterades de tre EU-projekten, CWParma (Interreg), CLEANWATER (Bonus) och LIWE (LIFE) och resultat från projekten redovisades. Därutöver diskuterades planering och design av ozonanläggningar, drift och reglering av ozondos och efterbehandling efter ozonering.

Workshopen riktades mot VA-organisationer, myndigheter, forskare och ingenjörs- och konsultföretag.

Dokumentation från workshopen kan laddas ner från CWPharmas websida Länk till annan webbplats..

 

Bild:Unknown Author (licensierad under CC BY-SA Länk till annan webbplats.)

Senast ändrad: 2019-04-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL