Rapport om läkemedelsrester från Tekniska Verken i Linköping

Tekniska Verken har nyligen publicerat SVU-rapporten "Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam".

Syftet med studien har varit att utvärdera sju utvalda tekniker m.a.p. reduktion av läkemedelsrester. Studien innefattar även två organiska föroreningar som omfattas av Naturvårdsverkets regleringsförslag ”Hållbar Återföring av Fosfor”, det bromerade flamskyddsmedlet BDE-209 och kyl- och smörjmedlet C10–C13 klorparaffiner. Ladda ner rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2015-05-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL